Avís Legal

Farmàcia Santigosa
www.farmaciasantigosa.com
Av. Francesc Macià, 29 - Sta. Coloma de Gramenet 08921 (Barcelona)
CIF: 46352900B
933 865 968
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

"Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells . les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més a més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

-Vendre medicaments".

Farmàcia Santigosa es reserva el dret a modificar l'oferta comercial presentada en el lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment i sense previ avís. L'entitat no garanteix el bon funcionament de la pàgina web en cap cas. Fem tot els esforços per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la nostra voluntat, es procedirà immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem a el client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. Tots els logos, textos i marques pertanyen als seus propietaris.

Avís de confidencialitat:

Farmàcia Santigosa es compromet a no utilitzar les dades subministrades pels seus clients a cap altra empresa. Aquestes dades només serà empleats per atendre correctament les comandes sol·licitades i per facilitar les compres futures. Tampoc es realitzaran enviaments de publicitat no desitjada. I només si el client ho desitja, s'enviarà informació sobre les nostres novetats i ofertes. En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, els clients i usuaris de FARMÀCIA SANTIGOSA poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho mitjançant l'enviament d'un correu electrònic amb nom i cognoms, usuari i email amb el qual es va donar d'alta a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir al menys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar.

Condicions Generals d’Ús

Aquest lloc web està a càrrec de Farmàcia Santigosa . Dit domini ha estat registrat per l'entitat amb denominació social Farmàcia Santigosa i amb domicili social a  Av. Francesc Macià, 29 - Sta. Coloma de Gramenet 08921 (Barcelona), amb N.I.F número 46352900B. A l'efecte que l'usuari del Lloc Web pugui contactar amb nosaltres, es facilita la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L'usuari convé a complir el present Avís Legal i mostra la seva conformitat amb la Política de Privadesa. Si l'usuari no està d'acord en complir amb els termes i condicions de l'Avís Legal, no haurà d'usar el Lloc Web. És responsabilitat exclusiva de l'usuari el conèixer i observar, en l'ús del Lloc Web i dels seus materials i continguts, totes les lleis i disposicions aplicables, així com llegir l'Avís Legal i la Política de Privacitat abans d'accedir i usar el lloc web, i revisar periòdicament les condicions d'ús i la Política de Privacitat, per al cas en què Farmàcia Santigosa hagi pogut introduir alguna modificació en els mateixos.

A l'acabar una comanda el client accepta rebre la corresponent factura en format electrònic, tot i això, el client pot optar per rebre també la factura impresa en paper a l'hora de tramitar la comanda.

Els termes i condicions d'aquest lloc web queden, a tots els efectes, sotmesos als tribunals espanyols.

Exempció de Responsabilitat

Farmàcia Santigosa queda exempta de tota responsabilitat per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, accés o ús del Lloc Web, i, en particular, per les següents raons:


(a) L'existència de qualsevol error en l'accés, que provoqui una interrupció, o de programació, relacionats amb el lloc web i el seu funcionament, qualsevol que sigui el seu origen, qualsevol element nociu, o la intervenció d'un tercer.

(b) La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la Web o als seus continguts.

(c) La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la Web o als seus continguts.

(d) La possible falta d'adequació a finalitats o compliment d'expectatives que poguessin generar el Lloc Web o els seus continguts.

Així mateix, la informació continguda en el Lloc Web pot ser accessible per a terceres persones a través d'Internet o altres mitjans. Farmàcia Santigosa no garanteix la privacitat de les comunicacions que els Usuaris puguin realitzar respecte a o mitjançant el present Lloc Web. Els Usuaris d'aquest Lloc Web afirmen conèixer que les comunicacions transmeses a través d'ell són comunicacions públiques i no privades, de manera que Denominació Social no tindrà cap responsabilitat pels perjudicis que, si s'escau, pogués produir l'indicat accés.

Enllaços

El lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web o a altres fonts d'Internet, ja que Farmàcia Santigosa no pot controlar aquests llocs i aquestes fonts externes, l'empresa no és responsable per l'ús que es faci d'aquests llocs i fonts externes, i no accepta cap responsabilitat pel que fa al contingut, publicitat, productes, serveis o altre material disponible en aquests llocs o fonts externes. A més a més, Farmàcia Santigosa  no serà responsable de cap dany o pèrdua resultants de o relacionats amb l'ús dels esmentats llocs web o fonts externes.

Drets de propietat

El Lloc Web i els seus continguts, que inclouen, entre altres, textos, imatges, marques, noms comercials, logotips, arxius de tota mena, botons, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus materials i continguts , així com tot el programari utilitzat necessàriament en relació amb el Lloc Web, poden contenir informació confidencial o protegida pel dret de la propietat intel·lectual o industrial en vigor o per qualsevol altra llei. D'aquesta manera, excepte si s'indiqués el contrari, Farmàcia Santigosa és propietària i, si escau, legítima posseïdora dels drets de la propietat intel·lectual o industrial sobre els Continguts del Lloc Web i cada un dels elements creats per al mateix, i no concedeix llicència ni cap dret sobre els elements esmentats, llevat del de consultar el lloc web. Es prohibeix expressament qualsevol tipus de reproducció, total o parcial, de qualsevol dels continguts. Queda igualment prohibit copiar, modificar, crear una obra derivada, invertir la concepció o la unió o de qualsevol altra forma intentar trobar el codi font, vendre, atribuir, subllicenciar o transferir de la manera que sigui tot dret referent als programes informàtics. A més, està igualment prohibit modificar el programa informàtic o utilitzar versions modificades dels programes i, sobretot, quan es faci per a (sense que aquesta enumeració sigui limitadora) obtenir un accés no autoritzat a el servei i accedir a el Lloc Web per un altre mitjà que el interfície proporcionat per Farmàcia Santigosa 

Es recorda que Farmàcia Santigosa  és legítima posseïdora de la pàgina web www.farmaciasantigosa.com L'usuari accepta els drets exclusius de la marca i de la resta de marques, noms comercials i logotips, i es compromet a no fer ús dels mateixos i, més generalment, a no infringir cap dret de propietat intel·lectual o industrial. Farmàcia Santigosa es reserva el dret d'exercitar totes les accions legals consideri necessàries per reclamar els danys i perjudicis derivats de plagi, total o parcial, o de qualsevol infracció o pertorbació dels seus drets de propietat intel·lectual, industrial o de qualsevol altre tipus. Queda expressament prohibit transformar, modificar o utilitzar els continguts sense el consentiment previ exprés de Farmàcia Santigosa. 

Cookies

En el Lloc Web s'utilitzen "cookies", petits arxius que es descarreguen a l'ordinador de l'Usuari per controlar els fluxos de moviment pels continguts que integren el Lloc Web i d'aquesta manera oferir un servei millor i més personalitzat.

Les cookies que s'utilitzen no poden llegir dades del disc dur de l'usuari. En el cas que l'usuari desitgi impedir la generació de cookies, podrà seleccionar la corresponent opció al seu programa navegador.