Política de Privadesa

Farmàcia Santigosa informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, Farmàcia Santigosa garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat. 

2. Legitimació per al tractament de les dades

Les bases legals per al tractament de les dades són:

Per contactar amb Farmàcia Santigosa, subscriure’s a un butlletí o fer comentaris en www.farmaciasantigosa.com l'usuari ha d'acceptar la present Política de Privacitat.

Les dades facilitades formen part d'una base de dades gestionada per FARMÀCIA SANTIGOSA, per a la gestió dels serveis contractats i l'eventual comunicació de campanyes promocionals. Les dades seran mantinguts durant la relació contractual i no seran cedides a altres entitats sense el permís exprés.

3. Drets

En el tractament de les teves dades personals, Farmàcia Santigosa  aplicarà els següents principis que s'ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:

Farmàcia Santigosa informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, Farmàcia Santigosa revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.
· Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida. Farmàcia Santigosa pren les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de Farmàcia Santigosa. Els usuaris podran exercir els drets d'acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Farmàcia Santigosa  informa que sobre les seves dades personals dels usuaris tenen dret a:

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir mitjançant correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Farmàcia SantigosaAv. Francesc Macià, 29 - Sta. Coloma de Gramenet 08921 (Barcelona) o l'adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada. 

5. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Farmàcia Santigosa té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o als el emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, FARMÀCIA SANTIGOSA serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn Farmàcia Santigosa informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades demanades contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial, informació comercial de serveis així com per informar sobre qüestions relatives a l'activitat de la mateixa.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través de la pàgina web de Farmàcia Santigosa, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per Farmàcia Santigosa.

6. Finalitat del tractament de dades personals

Quan un usuari es connecta a el lloc web per enviar un correu a Farmàcia Santigosa ., se subscriu al seu butlletí o realitza una contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual el responsable és Farmàcia Santigosa.. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. Al facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per FARMÀCIA SANTIGOSA ., només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

Les dades personals i la finalitat del tractament per part de Farmàcia Santigosa  . és diferent segons el sistema de captura d'informació:

Per exemple, Farmàcia Santigosa . utilitza aquestes dades per donar resposta a les teves missatges, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en www.farmaciasantigosa.com, els serveis que es presten a través de el lloc web, el tractament de les teves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en www.farmaciasantigosa.com, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estigui subjecta a les condicions de www.farmaciasantigosa.com de la contractació.

Les dades que es facilitin a Farmàcia Santigosa  . estaran ubicats en els servidors de Advanced Software Production Line, S.L., amb domicili a C/Antonio Suárez 10, A-102, 28802, Alcalá de Henares, Madrid.

Existeixen altres finalitats per les quals Farmàcia Santigosa  . tractem dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions recollides en l'Avís Legal i en la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajudin a www.farmaciasantigosa.com a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per donar suport i millorar els serveis que ofereix www.farmaciasantigosa.com.
Per analitzar la navegació. Farmàcia Santigosa . recull altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant l'ús de cookies que es descarreguen quan es navega pel lloc www.farmaciasantigosa.com les característiques i finalitat estan detallades a la Política de Cookies.

Per gestionar les xarxes socials. Farmàcia Santigosa  . té presència en xarxes socials. Si l'usuari es fa seguidor a les xarxes socials de Farmàcia Santigosa . el tractament de les dades personals per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i que has acceptat prèviament. 

7. Conservació de dades personals

Les dades personals que es proporcionin a Farmàcia Santigosa  . es conservaran fins que l'usuari sol·liciti la seva supressió.

8. Comunicació i informació a tercers

Farmàcia Santigosa informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l'excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament . En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Farmàcia Santigosa  disposi del consentiment exprés de l'usuari. 

9. Revocabilitat

Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició l'usuari ha d'enviar un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del D.N.I. o equivalent.

L'exercici dels teus drets no inclou cap dada que el Titular estigui obligat a conservar amb fins administratius, legals o de seguretat.